Pojazdy typu segway

VELEX CITY C2

13,999.00 
New

Pojazdy typu segway

VELEX OFF-ROAD Q1X

16,999.00 
New

Pojazdy typu segway

VELEX OFF-ROAD X2

13,999.00 
New

Pojazdy typu segway

VELEX OFF-ROAD X2 Golf

16,499.00 
New
16,999.00 
New

Pojazdy typu segway

VELEX OFF-ROAD X3 V2

16,499.00 
New

Pojazdy typu segway

VELEX Q1C

16,999.00